Vragen? Laat het ons weten.

Uw wensen, vragen en opmerkingen horen wij graag van u. Natuurlijk staan wij u graag persoonlijk te woord. Maar u kunt ook gebruik maken van de e-mail: info@restodehorizon.nl. Gelieve geen bestellingen per e-mail aan ons door te geven.

Cafetaria Resto De Horizon

’s-Heerenbergseweg 14
7038 CC Zeddam
Tel.: +31 (0)314 – 650459
Email: info@restodehorizon.nl
Kvk: 09183218

Disclaimer / Aansprakelijkheid
Cafetaria Resto De Horizon besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Cafetaria Resto De Horizon kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Cafetaria Resto De Horizon sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit. Cafetaria Resto De Horizon kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van Cafetaria Resto De Horizon sluit Cafetaria Resto De Horizon ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.